Algemene Voorwaarden Oerslank nascholingsdagen 

Art. 1    Annuleringsvoorwaarden

 1. Inschrijving heeft plaats gevonden na invulling van het inschrijfformulier op de website.
 2. Invulling houdt tevens in acceptatie van de annuleringsvoorwaarden, welke van kracht zijn vanaf het moment dat wij de inschrijving hebben ontvangen, ook indien de deelnemer nog geen bevestiging van inschrijven of factuur heeft ontvangen of er betaling heeft plaatsgevonden;
 3. Er wordt meteen na ontvangst van het inschrijfformulier een factuur/bevestiging van inschrijving naar de deelnemer verzonden. Controleer deze mail, deze kan in de spambox terechtgekomen zijn.
 4. Enkele dagen voorafgaande aan de training volgt de additionele informatie betreffende de training en de locatie;
 5. De kosten van catering zijn te allen tijde inclusief;
 6. De annuleringskosten zijn voor rekening van de deelnemer.
 7. Betaling voor de workshop verloopt via Ideal of indien per factuur dient deze binnen 14 dagen na ontvangst bijgeschreven te zijn op ING rekening NL30INGB0007447916  ten name van Uitgeverij Oergezond te Houten, doch uiterlijk één dag voor aanvang van de workshop;
 8. Annuleren geschiedt uitsluitend schriftelijk of via email.
 9. Bij annulering uiterlijk tot 7 dagen vóór aanvang van de workshop zijn € 10 inschrijving- en  administratiekosten verschuldigd. Bij annulering korter dan 3 dagen voor aanvang of geheel niet deelnemen aan de training, is het gehele bedrag verschuldigd, ongeacht de reden van annulering.
 10. Een vervanger naar keuze van de oorspronkelijk ingeschreven deelnemer die nog niet voor het betreffende programma is ingeschreven kan worden aangewezen.
 11. Bij wanbetaling zal na een tweede aanmaning de incassering in handen van een incassobureau worden gegeven.

Algemene Voorwaarden Oerslank opleidingsdagen 

Art. 1    Licenties

 1. Oerslank is gebaseerd op de principes van de evolutionaire geneeskunde. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de basisprincipes van het boek Oerslank onderschrijven. Licentiehouders zijn geheel vrij om de eigen expertise, diagnostische methodieken en behandelmethoden te gebruiken, mits deze niet indruisen tegen de principes van de evolutionaire geneeskunde.

Art. 2    Licenties

 1. Er zijn twee licenties:
 2. A licentie: Deze licentie wordt verstrekt aan artsen met een lidmaatschap van de AVIG, therapeuten die lid zijn van de MBOG, NWP en VNT(of met een vergelijkbaar opleidingsniveau), en aan diëtisten met een lidmaatschap van de NOD, na afronding van de eendaagse opleiding.
 3. Oerslank zal, indien nodig, op individuele gronden bepalen of de genoten vooropleiding voldoet aan de gevraagde opleidingseisen.
 4. B licentie: Deze licentie wordt verstrekt aan gediplomeerde diëtisten, afslankcoaches, gewichtsconsulenten, natuurgeneeskundigen, personal trainers en lifestylecoaches, na afronding van de tweedaagse Oerslank opleiding.
 5. Oerslank zal, indien nodig, op individuele gronden bepalen of de genoten vooropleiding voldoet aan de gevraagde opleidingseisen.
 6. Oerslank heeft het recht om een licentie in te trekken indien de licentiehouder zich niet houdt aan de algemene voorwaarden.

Art. 3    Vermelding Website

 1. Gecertificeerde Oerslankcoaches en behandelaars worden kostenloos vermeld op de website. Elke behandelaar kan hierbij zijn of haar gegevens vermelden.
 2. Deze plaatsing is geldig gedurende één kalenderjaar. Door deelname aan een jaarlijkse nascholing wordt de licentie met een jaar verlengd.

Art. 4    Gebruik Materiaal

 1. Gecertificeerde Oerslankcoaches en behandelaars krijgen kostenloos een cliëntenwerkboek in PDF-vorm  op naam ter beschikking. Voor reproductie dient de coach of behandelaar zelf zorg te dragen.
 2. Het is niet toegestaan dit werkboek digitaal aan derden te verschaffen.  

Art. 5    Marketing 

 1. Oerslank draagt zorg voor marketingactiviteiten. Te denken valt aan: de website, organiseren van seminars en lezingen, verspreiden van foldermateriaal, mediaoptreden, redactionele artikelen in de geschreven pers.
 2. Licentiehouders kunnen gebruik maken van het Oerslanklogo, dit zal op verzoek digitaal verstrekt worden. Het digitaal verstrekken van het logo aan derden, zonder toestemming van Oerslank, is niet toegestaan.
 3. Indien voorradig kunnen licentiehouders merchandise via de website aanschaffen.