In het wetenschappelijke tijdschrift Cell werd deze week een artikel van David Zeef e.a. gepubliceerd waarin het effect van een individueel voedingsplan op de bloedglucoseregulatie onderzocht is. Duidelijk werd dat niet alle voedingsmiddelen bij alle participanten hetzelfde effect op de bloedglucose veroorzaakten. Je verwacht dat gezonde voedingsmiddelen de suikerhuishouding gunstig beïnvloeden en dat ongezonde producten nadelig zouden werken. Niets bleek minder waar! Klip en klaar werd gesteld dat mensen allemaal anders op voeding reageren. Ik kan alleen maar zeggen dat ik heel blij ben dat deze studie aantoont wat wij natuurlijk al lang ervaren. Wat goed is voor de één kan voor de ander helemaal verkeerd uitpakken, ook als het een zogenaamd ‘gezond’ voedingsmiddel is.

 

Tot nu toe buitelden wetenschappers en voedingsgoeroes over elkaar heen om aan te tonen wie er gelijk heeft: wel of geen suikers, zuivel of gluten, de consument in verwarring achterlatend. Wat moeten we nu geloven?

 

Wat heerlijk dat we nu kunnen zeggen dat iedereen gelijk heeft! We reageren allemaal anders!

 

Het is verheugend om te zien dat er degelijke onderzoeken gedaan worden waarbij men buiten de bestaande paden durft te treden. Dit soort onderzoeken zijn lastig uit te voeren en zijn daardoor kostbaar. Het is niet makkelijk om hiervoor fondsen te vinden. Waarom is dit onderzoek nu zo belangrijk?

 

Het onderzoeksteam komt uiteindelijk tot de conclusie dat er geen goede en slechte voedingsmiddelen zijn, maar dat een individueel voedingsplan wel degelijk kan bijdragen aan verlaging van de bloedglucose. De gangbare gedachte dat voeding geen enkele invloed heeft op een genezingsproces wordt door deze studie nu wel heel bruusk omver geworpen. En het werd tijd! Gelukkig weten jullie, net als ik, dat verandering van het voedingspatroon onvoorstelbare effecten kan hebben.

 

In het betreffende onderzoek is er niet alleen gekeken naar het effect van verschillende voedingsmiddelen op de bloedglucose. Zelfs de invloed van het bewegingspatroon en de samenstelling van de darmflora zijn meegenomen in deze studie! Daarmee laten de onderzoekers zien dat er verbanden bestaan in het menselijk lichaam die tot nu toe in de huidige medische wereld stelselmatig genegeerd worden. Dit laat echt zien dat we op de goede weg zijn!

 

Verwacht nu na zo’n publicatie niet dat het Voedingscentrum meteen alle algemene adviezen zal aanpassen, één zwaluw maakt tenslotte nog geen zomer. In wetenschappelijke taal zegt men dan dat de uitkomsten van deze studie aanleiding geven voor verder onderzoek. Met andere woorden, het duurt nog wel een aantal jaren voordat het belang van een individueel (voedings)advies doordringt in de huisartsenpraktijk.

 

Ik spreek de voorzichtige hoop uit dat er meer studies zullen volgen, zodat we uiteindelijk niet alleen op het gebied van voedingsadviezen, maar bovenal ook in de medische wereld de stap zullen zetten naar ‘personalized medicine’.

 

Voor wie geïnteresseerd is naar de hele studie, deze kun je hier vinden:

fhttp://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674(15)01481-6.pd

 

Uit ander onderzoek blijkt overigens dat maar 5-10% van de mensen de huidige richtlijnen voor gezonde voeding opvolgt. Je kunt je dus afvragen voor wie onze overheid al die moeite doet om algemene richtlijnen op te stellen. Het advies van de Gezondheidsraad kan in de toekomst heel simpel worden: Luister naar je lichaam, eet wat goed is voor jou! Dan kan het Voedingscentrum de schijf van vijf wel overboord gooien. Het is tijd voor de schijf van jouw lijf!

 

Yvonne van Stigt, Master in de klinische Psycho Neuro Immunologie

The following two tabs change content below.
Yvonne van Stigt

Yvonne van Stigt

Yvonne van Stigt wordt als evolutionair gezondheidsdeskundige veel gevraagd als spreker voor congressen en lezingen. Zij is afgestudeerd in de klinische Psycho Neuro Immunologie aan de Universiteit van Gerona (Spanje). Meer dan 20 jaar geleden gaf haar eigen lichaam aan dat er iets niet goed ging, Yvonne was chronisch moe. Omdat de onderzoeken in het medische circuit geen duidelijkheid gaven, is zijzelf op onderzoek uit gegaan. Door de verandering van haar voedingspatroon kon zij snel weer functioneren en is zij volop gaan studeren. Dit heeft geresulteerd in een vijftal boeken Bekijk de boeken en de Oerslank organisatie. Op dit moment is Yvonne directeur en hoofddocent bij het OPFG, een vernieuwende onderwijsorganisatie op het gebied van de leefstijlgeneeskunde. Wil je daar meer over weten? Neem hier een kijkje op de site van de opleiding