Toen mij gevraagd werd of ik wilde spreken op de demonstratie voor de vrijheid heb ik er eerlijk gezegd even over moeten denken. Ik ben namelijk niet zo’n activist, maar ik ondersteun het initiatief, de intentie en de missie van Willem Engel die zich ook heel duidelijk uitspreekt om op een transparante manier de discussie aan te gaan. Daarom heb ik besloten om toch mijn bijdrage te leveren.

 

Ik kijk vanuit mijn vakgebied, de klinische Psycho Neuro Immunologie iets anders naar gezondheidsvraagstukken dan gemiddeld. Anders kijken betekent niet dat ik de waarheid in pacht heb voor de huidige COVID-19 crisis. Dat is zeker niet het geval. Ik denk wel dat het jammer is dat er op dit moment maar vanuit één gezichtspunt naar de huidige problematiek gekeken wordt. Er zijn namelijk meer wegen die naar Rome leiden en soms zijn er zelfs meer wegen nodig om in Rome te komen.

 

Door ervaringen van  meer dan 25 jaar geleden is mijn blik op de wereld veranderd. Door een plotseling opkomende ernstige en vervolgens chronische vermoeidheid en het vastlopen in de gangbare geneeskunde ben ik op zoek gegaan naar antwoorden.

 

Die antwoorden heb ik gevonden, niet bij mijn huisarts maar bij een arts die vanuit een ander perspectief werkte. Gelukkig was mijn huisarts wel degene die mij heeft aangespoord om verder op zoek te gaan. Zij heeft mij naar huis gestuurd met de mededeling dat zij mijn klachten niet begreep, maar deze wel serieus nam en zij gaf mij het advies om dan zelf maar op zoek te gaan naar antwoorden.

 

Achteraf gezien is dat het beste advies geweest wat zij mij had kunnen geven. Zij gaf mij de verantwoordelijkheid voor mijn eigen gezondheid en zij besefte dat er misschien nog wegen waren die zij niet kende.

 

Het hele genezingsproces heeft mij geïnspireerd om te gaan studeren. Door het volgen van diverse opleidingen en internationale studies heb ik steeds meer inzicht gekregen in de biochemische processen die mijn ziekzijn veroorzaakt hadden. Het inzicht in deze lichamelijke systemen heeft mij zoveel gebracht dat het voor mij onbegrijpelijk was dat de meeste artsen die ik bezocht niet op de hoogte waren van de wetenschappelijke informatie waarmee ik mijn leven weer terug gekregen heb. Sterker nog, deze wetenschappelijke kennis werd en wordt nog steeds weggewuifd en als onbewezen weggezet.

 

In mijn vakgebied houden we ons bezig met de functionele ofwel preventieve geneeskunde. Wij bestuderen de processen die betrokken zijn bij het ontstaan van (onder andere leefstijl gerelateerde) aandoeningen. En daarbij kijken we niet naar één enkele factor, we kijken naar de hele mens; de mens met zijn genetische constitutie in combinatie met de omstandigheden waarin hij leeft. Het gaat erom dat we inzicht krijgen in de samenwerking tussen alle lichamelijke systemen om zo de oorzaak van ziekte te achterhalen en adequaat te kunnen behandelen.

 

Even een voorbeeld. Rob Elens gaf op basis van fysiologische kennis aan dat COVID-19 in een vroeg stadium geremd zou kunnen worden door het inzetten van zink met een zink-ionofoor (zinktransporteur). De klassieke manier van denken is dan dat we zink samen met een ionofoor gaan toedienen om het probleem op te lossen. Vanuit de functionele geneeskunde vragen wij ons dan af WAAROM iemand een zink tekort kan hebben. Is dat vanwege een erfelijk probleem, vanwege slechte voedingsgewoonten of vanwege onderliggende aandoeningen zoals bijvoorbeeld insulineresistentie? Bij insulineresistentie gebruikt het lichaam namelijk heel veel zink om extra insuline te maken, waardoor er een zinktekort zou kunnen ontstaan.

 

Het is bij de vroege COVID-19 ontdekking misschien verstandig om zink met een ionofoor te geven, maar nog belangrijker is het om daarna ook iets aan de onderliggende oorzaak te doen. In dit geval zou het opsporen en behandelen van de oorzaak van insulineresistentie ook prioriteit moeten hebben.

 

En dat is nu wat er vrijwel nooit gebeurt. Onze artsen zijn gewoonlijk niet opgeleid in preventie. Zij leren weinig over gezonde voeding, over leefstijl en de mogelijkheden om een lichaam sterk en gezond te maken met behulp van leefstijladviezen.

 

Juist nu in de Corona tijd horen we niets over de mogelijkheden om zelf iets aan je gezondheid te doen. We horen dat vitamines niet nodig zijn en dat we alleen zelf iets kunnen doen door afstand te houden en onze handen stuk te wassen. Uit vele wetenschappelijke artikelen blijkt juist dat er voor een gezond immuunsysteem voldoende specifieke nutriënten nodig zijn en dat zeker bij ouderen tekorten van die vitamines heel gebruikelijk zijn. Waarom horen we dan alleen het mantra van de vaccinatie en de anderhalve meter samenleving die ons uit deze situatie zou moeten redden?

 

Er is echt veel meer mogelijk dan we nu doen! Er is veel meer wetenschappelijke informatie beschikbaar waarmee we deze crisis ook op andere manieren zouden kunnen bezien. Deze benadering stelt ons in staat om de eigen verantwoordelijkheid te nemen en daarmee uit de verlammende angst te komen. Maar dan moet er wel een omslag in het denken komen, een omslag van het lineaire denken naar het systeem denken. Op deze manier kunnen we de huidige crisis op een andere manier oplossen en tevens voor de toekomst heel veel leed voorkomen.

 

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die al ervaren wat de leefstijlgeneeskunde voor hen kan betekenen. Zij zijn de ambassadeurs van deze andere kijk, maar dan moeten zij wel de vrijheid hebben om deze visie te kunnen verspreiden.

 

 

Yvonne van Stigt, master in de klinische Psycho, Neuro, Immunologie

The following two tabs change content below.
Yvonne van Stigt

Yvonne van Stigt

Yvonne van Stigt wordt als evolutionair gezondheidsdeskundige veel gevraagd als spreker voor congressen en lezingen. Zij is afgestudeerd in de klinische Psycho Neuro Immunologie aan de Universiteit van Gerona (Spanje). Meer dan 20 jaar geleden gaf haar eigen lichaam aan dat er iets niet goed ging, Yvonne was chronisch moe. Omdat de onderzoeken in het medische circuit geen duidelijkheid gaven, is zijzelf op onderzoek uit gegaan. Door de verandering van haar voedingspatroon kon zij snel weer functioneren en is zij volop gaan studeren. Dit heeft geresulteerd in een vijftal boeken Bekijk de boeken en de Oerslank organisatie. Op dit moment is Yvonne directeur en hoofddocent bij het OPFG, een vernieuwende onderwijsorganisatie op het gebied van de leefstijlgeneeskunde. Wil je daar meer over weten? Neem hier een kijkje op de site van de opleiding
Yvonne van Stigt

Laatste berichten van Yvonne van Stigt (toon alles)