In deze roerige tijd zien we mensen die in de angst blijven hangen en anderen die nu bepaalde regels aan hun laars lijken te lappen. Omdat we de  oorzaken van dit gedrag niet begrijpen, wordt er nogal wat geoordeeld. Zou het niet prettig zijn als we elkaar meer gaan begrijpen? Ons gedrag is logisch en verklaarbaar vanuit de evolutionaire ontwikkeling van het brein. Juist in deze tijd is het dus (ook voor onze leiders) enorm belangrijk dat we de invloed van het menselijke reptielenbrein gaan begrijpen. (Over dit onderwerp heb ik overigens al vaker geschreven.)

 

In een zeer boeiend interview bij De Nieuwe Wereld legde Martin Appelo deze week goed uit hoe dit reptielenbrein verantwoordelijk is voor het menselijke gedrag. Ik vond zijn interview zo boeiend dat ik een poging doe het hier samen te vatten.

 

Hij legt uit dat bij gevaar het reptielenbrein in werking treedt. Dat is een zeer oud en onbewust gedeelte van ons brein, waar de vecht-vlucht-bevries reactie aangezet wordt. Toen onze minister president in ons land de ‘intelligente’ lockdown liet ingaan, luisterde vrijwel iedereen braaf omdat we door de dreiging ons reptielenbrein volgden. We waren zelfs bereid om ons zelfbeschikkingsrecht op te geven en in te leveren door de enorme dreiging.

 

Dat is een normale reactie.

 

Op het moment dat de dreiging voor bepaalde groepen afnam, kon het bewuste brein, de neocortex weer zijn werk gaan doen en konden we nadenken of het gevaar nog wel aanwezig was. Volgens Appelo kwam het oerwoud in het brein toen tot rust en gingen we ons afvragen hoe het met onze autonomie gesteld was.

 

Als het gevaar niet (meer) reëel is, heeft het dus geen zin om mensen te wijzen op het gevaar waarvan we inmiddels weten dat we niet meer geraakt worden. Dat is volgens Appelo dan ook de reden dat preventiecampagnes op het gebied van gezondheid geen effect hebben. We gaan ervan uit dat we niet ziek worden van ongezond eten, dat moeten we blijkbaar eerst ervaren. Net zoals we inmiddels weten dat we geen grote kans lopen om ziek te worden van COVID-19, dat is iets wat ons brein geleerd heeft en waardoor het reptielenbrein is uitgezet.

 

Vervolgens ziet Appelo het mondkapje als een nieuwe illusie van veiligheid en onkwetsbaarheid, maar het is niet meer dan dat. Toch voorspelt hij dat als Nederland niet meedoet aan het mondkapjes ritueel, wij afgeschilderd zullen worden als de ‘bad guys’ die uiteindelijk ook nog verantwoordelijk zijn voor het onheil wat er alsnog over een aantal groepen wordt uitgestort.

 

Hij geeft ook aan dat we in crisis behoefte hebben aan leiders met narcistische eigenschappen, omdat deze leiders het volk zonder twijfel kunnen leiden.

 

Wat mij enorm boeide is zijn uitleg over het ontstaan van narcisme. Hij legt uit dat narcisme ontstaat wanneer de biochemie en de leefomstandigheden samen daartoe leiden.

 

De leefomstandigheden die kúnnen leiden tot narcisme zijn situaties met teveel of te weinig ‘oersoep’. Ofwel teveel of te weinig hechting, moederliefde en veiligheid.

 

Om aan de biologische predispositie van narcisme te kunnen voldoen heeft een mens de aanleg nodig waarbij hij/zij onder stress in de vecht-stand stapt. Daarbij heb je een hoog cortisol niveau, een hoog testosteron niveau en een laag serotonine niveau, een laag oxytocine niveau en een laag dopamine niveau nodig. Dan is het niet zo gek dat narcisme vaker voorkomt bij mensen met veel testosteron, mannen én vrouwen.

 

Mensen die bij een teveel of te weinig ‘oersoep’ bij stress aangezet worden tot een vlucht of bevries reactie zullen gepredisponeerd zijn tot een angst reactie.

 

De vechtreactie wordt aangezet door de amygdala, ofwel de amandelkernen. Die zijn een onderdeel van het primitieve brein en het aanzetten van de vechtreactie gebeurt dus onbewust. Wanneer je met cognitieve gedragstherapie aan het werk gaat, richt je jezelf vooral op de neocortex, niet op de amygdala in het primitieve brein.

 

Vanuit mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat hypnotherapie wel het primitieve brein kan beïnvloeden, mits de hypnotherapeut weet waar hij/zij mee bezig is.

 

Als je nog meer wilt weten over narcisme kun je in zijn video nog meer informatie vinden.

 

Bij gevaar zal een narcistische leider de koers bepalen en dan volgt het volk braaf. Als de crisis iets afneemt en het volk geen behoefte meer heeft aan een alfa wolf, wordt de neocortex weer doorbloed en dan gaan mensen weer hun autonomie opeisen. Dan moet je als leider dus rekening met de mensen houden.

 

De kritiek van Appelo op het kabinet is dan ook dat toen na de eerste periode van paniek de hele situatie bleek mee te vallen, het kabinet had moeten switchen van een alfa wolf script naar een bestuurdersscript. Dat betekent dat alle groepen uit de samenleving zoals de horeca, de verzorgingshuizen en de ondernemers, multidisciplinair om de tafel hadden gemoeten.

 

Als het volk het gevaar niet meer voelt, komt de boodschap niet meer over. En daar is het kabinet de fout in gegaan, zij kwamen alleen met versoepelingen toen er protesten kwamen en dat is volgens Appelo bijna een karikatuur. Als ze op tijd multidisciplinair hadden gehandeld, was er nu niet zoveel protest geweest.

 

Als je wilt dat het volk luistert naar collectief opgelegde maatregelen, dan zul je eerst het volk in gevaar moeten brengen. Je kunt mensen wel informeren op het niveau van de neocortex, maar dat is alleen een verhaal. Mensen gaan pas tot actie over als de verschillende lagen van het brein het met elkaar eens zijn. De neocortex kan wel een verhaal horen, maar als het reptielenbrein het niet voelt, komen we niet in beweging.

 

Appelo noemt preventiemaatregelen dan ook kapitaalvernietiging. Bovendien voegt hij eraan toe dat we in een maakbaarheidsideologie zitten, we denken alles onder controle te kunnen houden; ‘illusions of wellbeing’. We moeten niet de illusie hebben dat we dit virus onder controle kunnen houden, op het moment dat dit virus is weggeëbd, zal er weer een volgend virus voor de deur staan. Hij zou tegen het OMT willen zeggen dat we niet ten strijde moeten trekken tegen het virus, maar dat we het beter kunnen laten gebeuren. De mens is een kwetsbaar wezen, we zullen hoe dan ook getroffen worden door onheil. Laten we daar mee leren omgaan. We zullen moeten leren dat het leed erbij hoort.

 

Hij pleit er wel voor om oude en kwetsbare mensen zelf te vragen of ze opgesloten willen worden of in vrijheid zouden willen leven, met de kans om eerder te sterven.

 

Mensen met hechtingsstoornissen, die veel trauma’s hebben meegemaakt schrikken niet van zo’n Coronacrisis, voor hen is de dreiging heel normaal. Maar mensen die bang zijn en kwetsbaar zullen beschermd moeten worden, zij mogen in lockdown. Zo’n beleid is niet gebaseerd op een collectieve waan waar iedereen aan moet geloven, maar op een principe dat iedereen vanuit zijn eigen autonomie moet kunnen kiezen.

 

Ik ben heel benieuwd of dit geluid bij onze regering zal doordringen.

 

 

Yvonne van Stigt, master in de klinische Psycho, Neuro, Immunologie

 

 

 

 

 

 

 

The following two tabs change content below.
Yvonne van Stigt

Yvonne van Stigt

Yvonne van Stigt wordt als evolutionair gezondheidsdeskundige veel gevraagd als spreker voor congressen en lezingen. Zij is afgestudeerd in de klinische Psycho Neuro Immunologie aan de Universiteit van Gerona (Spanje). Meer dan 20 jaar geleden gaf haar eigen lichaam aan dat er iets niet goed ging, Yvonne was chronisch moe. Omdat de onderzoeken in het medische circuit geen duidelijkheid gaven, is zijzelf op onderzoek uit gegaan. Door de verandering van haar voedingspatroon kon zij snel weer functioneren en is zij volop gaan studeren. Dit heeft geresulteerd in een vijftal boeken Bekijk de boeken en de Oerslank organisatie. Op dit moment is Yvonne directeur en hoofddocent bij het OPFG, een vernieuwende onderwijsorganisatie op het gebied van de leefstijlgeneeskunde. Wil je daar meer over weten? Neem hier een kijkje op de site van de opleiding