Beste Prof.Dr. J.W.M. van der Meer en overige leden van de KNAW,

 

Mag ik reageren op uw advies over de beoordeling van homeopathische geneesmiddelen? Gezien het feit dat u zelf de publiciteit opzoekt, hebt u daar vast geen bezwaar tegen.

 

Als gerenommeerd wetenschapper met maar liefst 1212 publicaties op uw naam (als ik goed geïnformeerd ben) zal het niet eenvoudig geweest zijn om zomaar vanuit een ander paradigma te denken en u te verdiepen in de werkingsmechanismen van de homeopathie.

 

U bent, natuurlijk nadat u zich grondig in de grondbeginselen van de homeopathie verdiept hebt, samen met andere geleerde dames en heren, tot de conclusie gekomen dat homeopathische geneesmiddelen op dezelfde manier behandeld moeten worden als reguliere westerse ‘geneesmiddelen’. Dat zouden we kunnen opvatten als een enorm compliment voor de homeopathie, ware het niet dat er in uw conclusie toch ook een wat (laten we het voorzichtig zeggen) neerbuigende toon doorklinkt.

 

Wat ik mij afvraag is het volgende.

 

U hebt als wetenschapper natuurlijk een open en onderzoekende houding en u zult niets veroordelen voordat u grondig kennis genomen heeft van de materie. Toch?

 

Dan zou het toch logisch zijn als u zich geschoold zou hebben bij een onderwijsinstelling om de grondbeginselen van de homeopathie te doorgronden? Of heeft u een oordeel geveld met en vanuit uw eigen paradigma?

 

Want ik neem aan dat u als wetenschapper toch wel weet dat het beoordelen van een nieuw paradigma vanuit (en met de maatstaven van) het oude paradigma vreemde conclusies oplevert. (Al is het natuurlijk de vraag welk van de twee paradigma’s in dit geval het oude is. Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, beschreef zijn bevindingen al in 1796, voor het ontstaan van de huidige wetenschap.)

 

In uw conclusie spreekt u van een oneerlijke situatie, omdat van homeopathische middelen niet hoeft te worden aangetoond dat zij effectief zijn.

 

Dit doet me denken aan de selectiecriteria voor een examen, voor een eerlijke selectie moeten alle deelnemers dezelfde opdracht uitvoeren. Ze moeten allemaal een boom beklimmen. De aap, de olifant en de goudvis, wie zou er aan de selectiecriteria voldoen?

 

Hebt u zelf ooit ervaren welke effecten met homeopathie bereikt kunnen worden? Of hebt u nooit de moed gehad om het te proberen? En dan heb ik het niet alleen over de vrij verkrijgbare homeopathische producten, maar ook over de behandeling met maatwerk homeopathie, door een deskundig behandelaar.

 

Is een van uw kleinkinderen ooit met behulp van een homeopaat genezen van zijn eczeem? Dan had u kunnen waarnemen dat het placebo-effect bij baby’s niet zo’n grote rol speelt.

 

Of kent u vrouwen die dankzij de homeopathie geen last meer hebben van overgangsklachten? Bij wie het libido weer op peil is, waardoor vele mannen nu toch wel heel blij zijn met het bestaan van deze bijzondere geneeswijze?

 

Of hebt u contact gehad met al die veehouders, die met homeopathie het antibioticagebruik hebben weten terug te dringen?

 

Of hebt u misschien het onderzoek gelezen waarin gebleken is dat ‘gewone’ (maar hoger opgeleide) mensen erg blij zijn met de homeopathie en deze zelfs een hoger waarderingscijfer geven dan aan de regulier werkend huisarts?

 

Nee?

 

Of doet u deze voorbeelden af als anekdotisch bewijs? (Lees: verhaaltjes van mensen die allemaal toe te schrijven zijn aan inbeelding en waanideeën en dus niet serieus te noemen zijn.)

 

Denkt u nu echt dat alle mensen die al eeuwenlang geholpen zijn door homeopathie en echt de werking hebben ervaren, alleen maar genazen omdat ze erin geloofden? Nee toch? Zo arrogant bent u toch niet?

 

Dan rest mij nog een laatste vraag.

 

Waarom?

 

Wat is het achterliggende argument om de eeuwenoude homeopathische middelen voortaan via kostbare procedures te laten beoordelen op effectiviteit? Waar bent u bang voor? Hoeveel homeopathiedoden vallen er per jaar? Of gaat het ergens anders om? Om geld misschien?

 

In het advies van de raad wordt gesteld dat het promoten van niet fatsoenlijk (wat een oordeel spreekt hieruit) onderbouwde homeopathische middelen als groter gevaar met zich mee brengt dat het publieke vertrouwen in de wetenschap wordt ondermijnd. Daarom moet het aan de man brengen van homeopathie niet meer worden toegestaan.

 

Meent u werkelijk dat reclame voor bijvoorbeeld ‘Nisyleen’ het publieke vertrouwen in de wetenschap ondermijnt? Denkt u niet dat de wetenschap zelf zou moeten zorgen voor het behouden van het publieke vertrouwen? Is het niet veel waarschijnlijker dat u zelf, juist door dit soort wereldvreemde adviezen, het publieke vertrouwen in de wetenschap ondermijnt?

 

Denkt u niet dat mensen in de afgelopen decennia zo mondig geworden zijn dat zij echt wel zelf kunnen bepalen of zij gebruik willen maken van homeopathie of niet? En dat zij zich niet meer willen laten betuttelen door overheidsmaatregelen die hun keuzevrijheid aan banden legt?

 

Ik zou het waarderen als u mijn vragen zou willen overdenken en dan, als u zich werkelijk hebt verdiept in de materie, hierover nog eens met mij van gedachten zou wisselen. U weet me te vinden, toch?

 

Met een vriendelijke groet,

 

Yvonne van Stigt, master in de klinische Psycho Neuro Immunologie*

 

* Die titel in de klinische Psycho Neuro Immunologie wordt door azijnzeikers (excusez le mot) nog wel eens bestempeld als pseudo wetenschap. Dan weet u dat vast. Gelukkig zijn mijn ervaringen, kennis en inzicht niet afhankelijk van een titel.

 

The following two tabs change content below.
Yvonne van Stigt

Yvonne van Stigt

Yvonne van Stigt wordt als evolutionair gezondheidsdeskundige veel gevraagd als spreker voor congressen en lezingen. Zij is afgestudeerd in de klinische Psycho Neuro Immunologie aan de Universiteit van Gerona (Spanje). Meer dan 20 jaar geleden gaf haar eigen lichaam aan dat er iets niet goed ging, Yvonne was chronisch moe. Omdat de onderzoeken in het medische circuit geen duidelijkheid gaven, is zijzelf op onderzoek uit gegaan. Door de verandering van haar voedingspatroon kon zij snel weer functioneren en is zij volop gaan studeren. Dit heeft geresulteerd in een vijftal boeken Bekijk de boeken en de Oerslank organisatie. Op dit moment is Yvonne directeur en hoofddocent bij het OPFG, een vernieuwende onderwijsorganisatie op het gebied van de leefstijlgeneeskunde. Wil je daar meer over weten? Neem hier een kijkje op de site van de opleiding
Yvonne van Stigt

Laatste berichten van Yvonne van Stigt (toon alles)