‘Connecting the dots’ Cursussen die leiden tot inzicht!

Oerslank boeken

Over de opleiding Orthomoleculair Therapeut

In september 2017 is het OPFG gestart met de 4 jarige beroepsopleiding “Orthomoleculair Therapeut”. Deze nieuwe therapeutenopleiding geeft vooral veel praktische kennis waarmee je als (startende) therapeut uit de voeten kunt.

Het eerste jaar van de opleiding bestaat uit een MBK(Medische Basis Kennis) van 40 ECTS die je bij diverse instituten kunt volgen.

Het tweede jaar van de opleiding zal veel aandacht besteed worden aan begrijpen van de werkingsmechanismen van het lichaam.

In het derde jaar ligt de nadruk op de diagnostiek en vervolgens ook welke oplossingen ingezet kunnen worden.

Het vierde jaar bestaat uit een aantal lesdagen en een stageperiode. de opleiding wordt afgesloten met een scriptie.

Je krijgt les van een aantal zeer ervaren docenten. Het docententeam wordt geleid door Yvonne van Stigt, bekend van haar Oerslank opleidingsdagen. Zij is opgeleid in de klinische Psycho Neuro Immunologie, deze jonge wetenschappelijke stroming ligt aan de basis van een nog bredere benadering van ziekte en gezondheid: het systeemdenken.

Meer informatie kun je vinden op de site van het OPFG.