Privacyverklaring Uitgeverij de (R)evolutie, Oergezond, Oerslank

In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens Uitgeverij de (R)evolutie, Oergezond, Oerslank van haar relaties verwerkt, voor welke doeleinden we dit doen en hoe we deze gegevens beschermen.

Kort samengevat: wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over Uitgeverij de (R)evolutie, Oergezond, Oerslank

Uitgeverij de (R)evolutie, Oergezond, Oerslank zijn handelsnamen van Yvonne van stigt

Onder deze handelsnaam worden de volgende diensten aangeboden:

 • workshops, trainingen en meerdaagse opleidingen
 • publiceren van alle contactgegevens van de bij Oerslank aangesloten leden
 • online verkoop van producten zoals boeken
 • abonnementen op nieuwsbrieven

Yvonne van Stigt beheert de volgende websites:

 • www.oergezond.nu
 • www.opfg.nl
 • www.lifestylemetamorfose.nl

en haar eigen gegevens zijn:

Yvonne van Stigt
Tiendhoeve 34
3992 NM Houten
yvonnevanstigt@gmail.com

KvK-nummer: 30154695

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Wanneer iemand zich inschrijft voor een nieuwsbrief

 • Voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat een bezoeker onze site benadert

Voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwsbrieven. IP-adres en locatiegegevens gebruiken we om te analyseren waar onze bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op de websites zij interessant vinden.

Wanneer iemand een brochure aanvraagt of een contactformulier invult

 • Voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat een bezoeker onze site benadert

Deze persoonsgegevens gebruiken we om de gevraagde informatie toe te sturen of om contact op te nemen voor het bespreken van vragen over onze producten of dienstverlening. Het IP-adres en de locatiegegevens gebruiken we om te analyseren waar onze bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op de websites zij interessant vinden. We zullen iemand nooit automatisch toevoegen aan onze nieuwsbriefabonnees; daarvoor is een actieve handeling van de persoon zelf nodig.

Wanneer iemand zich inschrijft voor vermelding op de website als coach, behandelaar of therapeut

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Indien van toepassing: bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • IP-adres
 • Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat een bezoeker onze site benadert

De persoonsgegevens van onze Oerslank leden worden alleen na een schriftelijk verzoek van het betreffende lid op onze website geplaatst. Hij of zij is zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van de gegevens. Zodra gegevens veranderen of verwijderd moeten worden, zal het betreffende lid dit schriftelijk moeten aan geven via yvonnevanstigt@gmail.com.

Uitgeverij de (R)evolutie, Oergezond, Oerslank is niet verantwoordelijk voor incorrect aangeleverde gegevens. Wij verwijderen gegevens van onze leden binnen 1 week na een verwijderingsverzoek. Uitgeverij de (R)evolutie, Oergezond, Oerslank zal de gegevens van de aangesloten leden niet doorverkopen aan derden. De ledenbestanden worden bewaard op onze beveiligde server(s).

Wanneer iemand een boek bestelt

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadresTelefoonnummer
 • Indien van toepassing: bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • IP-adres
 • Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat een bezoeker onze site benadert

Wij gebruiken WooCommerce om de bestelling af te wikkelen en een factuur te genereren. Gegevens worden alleen aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij het verwerken van een inschrijving, bijvoorbeeld om een presentielijst aan te leggen. Daarna zullen we indien nodig informatie over de activiteit te sturen.

Bij een betaling in de webshop worden bezoekers voor de transactie verwezen naar de website van Mollie (een zogenaamde Payment Processor) door middel van een beveiligde verbinding. Betaalgegevens (IDEAl of Bancontact-gegevens) worden niet doorgegeven aan onze servers en ze worden ook niet opgeslagen.

Alle gegevens worden een maand na dato verwijderd van onze server. We bewaren inschrijfformulieren om geïnteresseerden na afloop van de activiteit een enkele keer te attenderen op onze overige activiteiten.

Wanneer iemand zich inschrijft voor een training of een meerdaagse opleiding:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Indien van toepassing: bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • IP-adres
 • Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat bezoekers onze site benaderen
 • Overige persoonsgegevens die zelf verstrekt worden, bijvoorbeeld door een intakeformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch. Het gaat dan om bijvoorbeeld dieetwensen, geboortedatum, functie en betaalgegevens (bij automatische incasso)

Wij gebruiken deze gegevens om de inschrijving te verwerken, een factuur te genereren, een intakeformulier toe te sturen en informatie over de training te verstrekken. De gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij het verwerken van een inschrijving, bijvoorbeeld om een presentielijst aan te leggen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uitgeverij de (R)evolutie, Oergezond, Oerslank neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons via contact@oergezond.nu.

Cookies of vergelijkbare technieken

De sites van Uitgeverij de (R)evolutie, Oergezond, Oerslank gebruiken alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op computer, tablet of smartphone. Daarmee kunnen we zien welke pagina’s onze bezoekers interessant vinden. We gebruiken ook enkele cookies om de technische werking van de website te optimaliseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uitgeverij de (R)evolutie, Oergezond, Oerslank verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die de gegevens van onze klanten verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn:

 • Mooring BV (administratieve ondersteuning)
 • De Websitewinkel (webbouwer)
 • Boekhoudpakket VIG
 • Mollie (payment processor)
 • Nieuwsbrievensysteem Mailchimp
 • Google Analytics
 • WooCommerce

Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer iemand zich uitschrijft voor onze e-mails, zullen de persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoudpakket bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Onze bezoekers en klanten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Hoe dat werkt, lees je hieronder.

Recht op inzage

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Uitgeverij de (R)evolutie, Oergezond, Oerslank. Tot slot heb je het recht ‘vergeten te worden’. Dit houdt in dat wij al je gegevens moeten verwijderen, mits dat niet strijdig is met onze wettelijke verplichtingen.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben naar jou of een door jou aangewezen persoon of organisatie te sturen. Stuur in dat geval een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door jou is gedaan. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

 

Stuur de gegevens naar
Uitgeverij de (R)evolutie, postbus 68, 3990 DB Houten

Verzoek om inzage

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar yvonnevanstigt@gmail.com

We nemen uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandelen en reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

 

Ben je niet tevreden met de manier waarop wij zijn omgesprongen met je persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/