In 2018 heeft de Inspectie Gezondheidszorg een opmerkelijke ommezwaai in denken gemaakt. In plaats van het vasthouden aan strakke (soms nutteloze) regeltjes en protocollen (zoals vroeger in het oude, lineaire denken gewoon was), gaat de Inspectie sindsdien uit van vertrouwen. Het nieuwe denken heeft in 2018 zijn intrede gedaan!

 

Wow! Wist jij dit? Of is het nieuw voor je?

 

In hun ‘Afwegingskader vertrouwen” van de ‘Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd’ uit 2018 kun je de volgende tekst lezen:

“Vertrouwen is de verwachting dat mensen of dingen ons niet in de steek laten, ook al is dat mogelijk. Vertrouwen is de bereidheid dat risico te lopen. Bij vertrouwen is er sprake van een afweging die afhankelijk is van gebleken prestaties, competenties en intenties.”

 

Ik vond het zeer verheugend om zo’n beleidsverandering te zien bij deze (op mij altijd wat nors overkomende) instantie. Het gaf mij hoop dat deze ommezwaai een nieuw tijdperk in zou luiden. Het tijdperk van het nieuwe denken! Het begin van een nieuwe maatschappij waarin zorgverleners, burgers en bedrijven met vertrouwen tegemoet getreden worden door overheidsinstanties!

 

Een maatschappij waarin de belastingdienst de burger vertrouwt en de Inspectie Gezondheidszorg artsen die in crisistijden zelf ‘out of the box’ denken om mensen buiten de protocollen om te genezen van COVID-19 niet op de vingers tikt, maar een compliment geeft.

 

Een maatschappij waarin de overheid niet alleen vertrouwt op het verantwoordelijkheidsgevoel van de burger, maar deze burger ook de verantwoordelijkheid geeft om zo goed mogelijk voor zichzelf en elkaar te zorgen. In 2018 is in feite het startsein gegeven voor een nieuwe gezondheidszorg!

 

Deze beleidswijziging klonk onze beroepsgroep als muziek in de oren. Het sloot helemaal aan bij de manier hoe wij binnen de leefstijlgeneeskunde werken. In onze visie staat de cliënt centraal en doen wij niets anders dan mensen tools in handen geven om hun leefstijl te veranderen.
Wederzijds vertrouwen is de basis waarop we met onze cliënten omgaan.  Dat betekent dat je hen informeert en inzicht geeft zodat zij in staat zijn om de controle over hun eigen gezondheid weer in eigen handen te nemen.

 

De cliënt vertrouwt daarbij op onze intentie, kennis en vaardigheden en de behandelaar vertrouwt op de intentie en het verantwoordelijkheidsgevoel van de cliënt.

 

Juist met wederzijds vertrouwen kun je tenslotte het meest bereiken. Dat lijkt mij een open deur en ben ik het volkomen eens met de Inspectie Gezondheidszorg. Misschien kan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het door hen zelf opgestelde ‘Afwegingskader vertrouwen’ nog eens uit de kast halen?

 

Yvonne van Stigt, master in de klinische Psycho, Neuro, Immunologie

The following two tabs change content below.
Yvonne van Stigt

Yvonne van Stigt

Yvonne van Stigt wordt als evolutionair gezondheidsdeskundige veel gevraagd als spreker voor congressen en lezingen. Zij is afgestudeerd in de klinische Psycho Neuro Immunologie aan de Universiteit van Gerona (Spanje). Meer dan 20 jaar geleden gaf haar eigen lichaam aan dat er iets niet goed ging, Yvonne was chronisch moe. Omdat de onderzoeken in het medische circuit geen duidelijkheid gaven, is zijzelf op onderzoek uit gegaan. Door de verandering van haar voedingspatroon kon zij snel weer functioneren en is zij volop gaan studeren. Dit heeft geresulteerd in een vijftal boeken Bekijk de boeken en de Oerslank organisatie. Op dit moment is Yvonne directeur en hoofddocent bij het OPFG, een vernieuwende onderwijsorganisatie op het gebied van de leefstijlgeneeskunde. Wil je daar meer over weten? Neem hier een kijkje op de site van de opleiding
Yvonne van Stigt

Laatste berichten van Yvonne van Stigt (toon alles)