Oerslank is geen wetenschappelijk boek, het is een boek waarin nieuwe op wetenschap gebaseerde theorieën in de praktijk worden toegepast.
In Oerslank wordt er op een nieuwe manier tegen gezondheidsvraagstukken aangekeken. De manier van denken in Oerslank vindt zijn fundament in het systeemdenken. In de geneeskunde is systeemdenken als denkmodel nog relatief onbekend. In de systeembiologie wordt deze manier van denken al sinds lange tijd toegepast.
Het voordeel van het systeemdenken is dat het lichamelijk functioneren in al zijn complexiteit kan worden geanalyseerd, terwijl in de hedendaagse Westerse geneeskunde uit gegaan wordt van kleine geïsoleerde lineaire verbanden. In feite wordt in het systeemdenken getracht de ‘black box’ te ontrafelen.
Er zijn vele studies die onderdelen van de werking van het menselijk lichaam lineair aantonen. Wat er tot nu ontbreekt zijn studies die de verbanden aantonen tussen ziektebeelden, symptomen en werkingsmechanismen waarmee velen in onze maatschappij geconfronteerd worden.

 

Een aantal van de theorieën in Oerslank zijn gebaseerd op empirie, deze zijn in de praktijk duidelijk geworden. Door jarenlange klinische ervaring zijn de verschillende werkingsmechanismen in de praktijk getoetst.

 

Vanwege deze nieuwe manier van denken zou een gebruikelijke referentielijst deze benadering tekort doen. Indien je toch belangstelling hebt voor de achterliggende wetenschappelijke studies, kun je per mail verzoeken om een specifieke literatuuropgave van een bepaald hoofdstuk of onderwerp.

The following two tabs change content below.
Yvonne van Stigt

Yvonne van Stigt

Yvonne van Stigt wordt als evolutionair gezondheidsdeskundige veel gevraagd als spreker voor congressen en lezingen. Zij is afgestudeerd in de klinische Psycho Neuro Immunologie aan de Universiteit van Gerona (Spanje). Meer dan 20 jaar geleden gaf haar eigen lichaam aan dat er iets niet goed ging, Yvonne was chronisch moe. Omdat de onderzoeken in het medische circuit geen duidelijkheid gaven, is zijzelf op onderzoek uit gegaan. Door de verandering van haar voedingspatroon kon zij snel weer functioneren en is zij volop gaan studeren. Dit heeft geresulteerd in een vijftal boeken Bekijk de boeken en de Oerslank organisatie. Op dit moment is Yvonne directeur en hoofddocent bij het OPFG, een vernieuwende onderwijsorganisatie op het gebied van de leefstijlgeneeskunde. Wil je daar meer over weten? Neem hier een kijkje op de site van de opleiding
Yvonne van Stigt

Laatste berichten van Yvonne van Stigt (toon alles)